Barnens rätt

barnens rätt

Dina rättigheter som barn. Du som är under 18 år räknas fortfarande som ett barn i den mening att du har särskilda rättigheter. Vet du vilka dina rättigheter är? Barnkonventionen är bestämmelser om barns rättigheter. Det är sånt som alla under 18 år har rätt till. Det här är jätteviktigt för oss på Rädda Barnen. Det är det vi. Varje barn, oavsett bakgrund, har rätt att behandlas med respekt och att få komma till tals. FN:s konvention om barnets rättigheter (barnkonventionen) antogs Enligt konventionen ska bland annat barnets bästa komma i främsta rummet i alla åtgärder som rör barn. Foto: UD. Konventionen om barnets rättigheter. Se recension på j-rice.info Gratis barn-appar för iPad j-rice.info och Android.

Barnens rätt - att

Konventionen innehåller såväl medborgerliga och politiska som ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter. Rädda Barnen 88 Stockholm Organisationsnr: Barn har rätt till skydd mot våld i hemmet. Rätten att inte bli diskriminerad Rätten till liv - dödsstraffet Sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter SRHR Yttrandefrihet Lika rättigheter och möjligheter oavsett sexuell läggning, könsidentitet eller könsuttryck Kvinnors åtnjutande av mänskliga rättigheter Barnets rättigheter Rättigheter för personer med funktionsnedsättning Rätten till en tillfredsställande levnadsstandard Rätten till hälsa Rätten till arbete Rätten till utbildning Tanke- och religionsfrihet Förenings- och församlingsfrihet Privat- och familjelivet Urfolkens rättigheter Rättigheter för nationella minoriteter Förbud mot slaveri och slavhandel Förbud mot tortyr Flyktingars rättigheter Migranters rättigheter Demokrati och mänskliga rättigheter Rättsstaten och mänskliga rättigheter På lätt svenska: Det är gratis att ringa till Bris telefonnummer

Barnens rätt - hela har

Start De mänskliga rättigheterna Vilka rättigheter finns det? Barnets rättigheter uttrycks också i konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Alla barn har rätt att skyddas mot fysiskt eller psykiskt våld och mot vanvård eller utnyttjande av. I våra kontakter med barn ser vi dagligen hur barnets rättigheter kränks och åsidosätts. Tycker du ibland att vuxna inte lyssnar?

0 reaktioner på ”Barnens rätt

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *